ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Genel Uygulama Bilgileri-1

1. 2K Solventli Epoksi Sistemlerde Metal Yüzeyleri Hazırlama


-Bir boyanın boyandığı yüzeyi tam ve gerektiği gibi dış etkenlere karşı koruyabilmesi için yüzeye
mümkün olduğunca iyi yapışması gerekir. Bu nedenle boyanın iyi yapışabilmesi için yüzeyin tam
ve gerektiği gibi temizlenip hazırlanması kaçınılmazdır. Yoksa, başlangıçta ileride çıkacak
olumsuz sonuçlara ortam hazırlanmış olur.

2. Metal yüzeyler, uygun mekanik işlemlerle temizlenebilir. Yüzeydeki paslar ve kabuklar en iyi
yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki paslar,
elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yada bir bezle silinir. Ardından
solventle yıkanır.

3. Ayrıca boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü yağ, toz
ve benzer maddeler tümüyle alınmalıdır.

4. Testler göstermiştir ki, iyi bir pas alma işlemi yerine pas dönüştürücü yada passifize edici yüzey
kaplama malzemeleri kullanımı ileride korozyona karşı yetesiz kaldıkları ortaya çıkmıştır.

5. Üzerine yeniden boyama yapılacak eski epoksi boyalı yüzeylerde boya hala yüzeye iyi yapışmış
ve bozulmamış durumdaysa yüzey solventle temizlenerek üzerine yeni epoksi boya uygulanabilir.

6. Eski epoksi boya iyi değilse ve bozuk, kalkık yerleri varsa tümüyle kazınmalıdır. Yeni boyanacak
yüzey servise girdiğinde kimyasallarla yada suyla temasta olacaksa eski epoksi boyalı yüzey baştanbaşa
zımparalanmalıdır. Zımparalanmış yüzey yeni boya için daha iyi mekanik özellik sağlar
ve yüzeye daha iyi yapışmasına yardımcı olur.