ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Genel Uygulama Bilgileri-2

3- 2K Solventli Epoksi Sistemlerde Uygulama Süresi (Pot-Life)


- İki bileşenli solventli epoksi sistemlerin bütün iki bileşenli sistemlerde olduğu gibi karışım yapıldıktan
sonra sınırlı bir uygulama süreleri yada karışım ömürleri (pot-life) vardır. Bu karışım
ömrü sıcaklık, kullanılan harter tipi ve kullanılan tinere bağlı olarak değişir.
- Konsantrasyon ve sıcaklık arttıkça karışım ömrü kısalır. Fakat solventsiz sistemlerin tersine karışımın
miktarına bağlı değildir. Yani karışım miktarının azlığı yada çokluğu karışım süresini
etkilemez.
- Karışım ömrünün bitimi, viskozitedeki büyük artış sonucu oluşan jelasyonla tanımlanır.
- 2K Solventli sistem epoksi boyaların karışım ömürleri harter tiplerine bağlı olarak ½ -3 gün
arasında değişir.

4- 2K Solventli Epoksi Sistemlerde Kürleşme Koşulları ve Süreleri


- İki bileşenli solventli epoksi sistemler, normal sıcaklıkta ve yüksek sıcaklıkta kürleşebilirler.
İki bileşenli solventli epoksi sistemler 15°C nin üzerindeki sıcaklıklarda tam ve
istenildiği gibi kürleşirler. Sıcaklık arttıkça daha yüksek kros-link’den dolayı kürleşme
süreleri kısalır ve boyanın mekanik özellikleriyle kimyasal dayanımı oda sıcaklığında
kürleşenden daha iyi olur.
- Kürleşme için gerekli en düşük sıcaklık olan 15°C ye ulaşılamıyor ise infrared radyasyon
yada sıcak hava ile ortam ısıtılarak istenen kürleşme sağlanabilir. Yalnız ortam
havasını değil aynı zamanda uygulanan yüzeyi de ısıtmak çok önemlidir.
- Sıcaklığın düşükse ve boyanın uygulandığı ortam sıcaklığı 15°C nin üzerine fazla çıkamıyor
ise harter bu ortama uygun tip harter kullanıldığında boya nemden etkilenmez.
Ayrıca 5°C sıcaklıklarda kürleşebilen özel tip harterler de vardır. Bu tip harterler
özellikle soğuk havalarda kapalı tankların içini boyamada elverişlidirler.
- Kullanılan hartere bağlı olarak iki bileşenli solventli epoksi sistemler oda sıcaklığında
6-8 saatte kururlar(tack-free).
- Bu tip boyalar uygulandıktan bir gün sonra mekanik işlemlere, 7 gün sonra ise kimyasal
etkilere dayanıklılık gösterirler.