ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Genel Uygulama Bilgileri-3

- Daha kısa kürleşme süresi yada daha iyi kimyasal direnç gerektiğinde, iki bileşenli
solventli epoksi sistemler aşağıdaki kür koşullarında fırınlanırlar.
- 65°C de 2 – 3 saat
- 120°C de 30 dakika
- 150°C de 10-20 dakika
- 150°C nin üzerindeki fırınlamalarda beyaz ve pastel renklerin sararma riski olabilir.
- Oda sıcaklığında kürleşen iki bileşenli solventli epoksi sistemlerde tam kürleşmeyi
hızlandıran birçok bileşikler vardır. Yapılan testler göstermiştir ki bu tip hızlandırıcıların
pratikte 10°C nin altında etkileri olmamaktadır.

5- 2K Solventli Epoksi Sistemlerde Uygulama


- İki bileşenli solventli epoksi sistemler, püskürtme, fırça ve rulo gibi bilinen uygulama yöntemleriyle
uygulanabilir.
- Püskürtme ile uygulamada viskozite 18 – 22 sn/20° ye inceitilir. DIN 53211.
- Fırça ile uygulamada viskozite 40 – 60 sn/20° ye inceitilir. DIN 53211
- Rulo ile uygulamada viskozite 28 – 32 sn/20° ye inceitilir. DIN 53211
- İkinci katın uygulaması birinci katın yüzey kuruması olur olmaz yapılmalıdır. Arakatlarda en
iyi adhezyon, önceki katın kuruma süresi 24 saati geçmeyecek şekilde bir sonraki katın uygulanmasıyla
elde edilir.
- Özel formulasyonlar dışında, her bir katın kuru film kalınlığı 50-70 mikronu geçmemelidir. Zira
kalı uygulanmış filmlerden solvent buharlaşması tam olarak gerçekleşmez.
- Toplam kuru film kalınlığı(koruyucu kat+ arakat + sonkat) : 100-250 mikron olduğunda servis
koşullarına bağlı olarak korozyon önleyici bir boya sisteminde yeterlidir.