ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Püskürtme ile Temizleme

En iyi yüzey temizliği kum püskürtme yöntemi ile yapılabilir. Daha önceleri yalnızca kum
püskürtme yapılmasına karşın son zamanlarda kum yerine bir çok sert ve aşındırıcı katı partiküller
de kullanılmaktadır.
Bu yöntemde belli granülometride silis kumu (yada başka sert tanecikler) yüksek hızla (300-600
km/h) metal yüzeyine bir tabanca ile püskürtülür. Böylece yüzeyde bulunan pas ve bütün yabancı
maddeler tam olarak giderilebilir.
Bu yöntem, boyanacak yüzeyin yüksek basınçla püskürtülen sert maddelerle bombardıman edilerek
aşındırılması ve pürüzlendirilmesidir. Aşındırıcı olarak, Çelik bilya (shot) yada kırpıntı (grit) ve
kum kullanılır. Püskürtme ile temizleme son derece temiz, boya için uygun bir yüzey verir.
Yüzeyde istenen pürüzlülük derecesi, kullanılan aşındırıcı maddenin tipine, büyüklüğüne, şekline ve
uygulama basıncına bağlıdır.

Aşındırıcı madde olarak ucuzluğu nedeniyle doğal silis kumu tercih edilir. Ancak kum ile yüzey
temizlemede hem çalışan işçi hem de çevreyi rahatsız edecek derecede toz oluşur. Bu nedenle son
yıllarda kum yerine çeşitli sentetik maddeler (alüminyum oksit, silikon karpit vb.) kapalı devre
olarak kullanılmaktadır. Kum püskürtme yöntemi ile elde edilen yüzey temizlik dereceleri aşağıdaki
şekilde tanımlanmıştır.
- Sa-1 : Çelik yüzeyinde bulunan bütün yabancı yumuşak maddeler ve pasın
giderilmiş olduğu hafif kum püskürtme.
- Sa-2: Çelik yüzeyinde bulunan pas tabakasının yaklaşık olarak % 80’inin
giderilmiş olduğu orta derecede kum püskurtme.
- Sa-2½ : Çelik yüzeyinde bulunan pas tabakasının yaklaşık olarak % 95’inin
giderilmiş olduğu kum püskürtme.
- Sa-3: Çelik yüzeyinde bulunan bütün pas ve yabancı maddelerin tamamının
giderilmiş olduğu ve beyaz metalin elde edildiği kum püskürtme.