ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Asitle Temizleme (Pikling)

Özellikle metal yüzeylerdeki pasın temizlenmesi için son derece etkili bir yüzey temizleme
yöntemidir. Metal yüzeyinde bulunan yabancı maddeler kimyasal olarak pikling işlemi ile de
temizlenebilir.
Pikling, metal yüzeyinin çeşitli asit çözeltileri ile temizleme yöntemidir. Pikling ile temizleme
yönteminde şu sıra izlenir.
- Metal ilk olarak sıcak kostik çözeltisi içine daldırılarak yüzeyde bulunan yağ ve gresler
giderilir.
- Kostik kalıntıları sıcak su ile yıkanarak uzaklaştırılır.
- 80°C'de ve % 10'luk sülfürik asit çözeltisi içinde bekletilerek asit etkisi ile paslar
sökülür.
- Asit kalıntıları sıcak su ile yıkanarak temizlenir. Bir çok halde pikling işlemine burada
son verilir.
- Metal yüzeyinin fosfat ile pasifleştirilmesi amacıyla, metal 80°Cde % 5'lik fosforik asit
içine daldırılır.
- Sıcak su ile yıkanır ve kurutulur.
Pikling işleminden hemen sonra astar tabakası uygulanmalıdır. Astarlama işlemi metal yüzeyi tam
olarak soğumadan yapılmalıdır. Aksi halde çiylenme nedeniyle yüzeydeki kapiler boşluklarında su
yoğunlaşabilir.
Pikling işlemi sırasında asit etkisi ile metalde çözünme olayı da meydana gelebilir. Metal kaybını
minimuma indirmek ve asit sarfiyatını azaltmak için pikling çözeltileri içine uygun bir inhibitör
katılması faydalı olur.
Alevle Temizleme:
Oksijen-Asetilen yada benzeri bir kaynaktan çıkan alev yüzeylere gezdirilir. Yağ, gres, eski boya
artıkları ve öteki organik maddeler 300°C de karbonlaşarak toz haline gelir.
Ayrıca pas tabakası (demir oksit) demir-çeliğin farklı genleşmesinden dolayı gevşer. Alevle yakma
işlemini yapıldıktan sonra yüzeyler tel fırça yada benzeri bir mekanik yöntemle temizlenmelidir.