ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Buhar yada Su Jeti ile Temizleme

Metal yüzeyler üzerine gevşek yapışmış durumda bulunan toz, kir, eski boya artıklarını temizlemek
için yüzeye yüksek basınçta buhar veya su püskürtülerek yapılan yüzey temizleme işlemidir. Metal
yüzeyine yüksek sıcaklıkta ve basınçta buhar püskürttülerek yüzeyde bulunan toprak, toz yağ ve
gres sökülerek uzaklaştırılabilir.
Bu yöntem solvent ile temizlemeye göre daha basit ve çevre temizliği açısından daha uygundur.
Ancak bu yöntem ile de yüzeyde bulunan pasların giderilmesi mümkün olmaz.
Çözücü buharında temizleme:
Çok etkili bir yağ alma sistemidir. Uygulama için özel tasarlanmış bir tank gereklidir. Bu tankın
tabanında çözücüyü buharlaştırmak üzere ısıtıcı serpantinler, üst iç bölümünde ise çevre boyunca
dizilmiş soğutucu serpantinler vardır.
Buhar kayıplarını önlemek için soğutucu serpantinler üst kenardan bir miktar aşağıda olmalıdır.
Temizlenecek parça tankın orta kısmına asılır. Tabanda bulunan çözücü ısı nedeniyle buharlaşarak
yukarı çıkar, parça üzerinde ve soğuk bölümde yoğunlaşarak geri dönerken parça üzerindeki yağ ve
gresleri çözerek parçayı temizler.
- Bu sistemde çözücü olarak trikloroetilen en çok kullanılan çözücüdür.
- Trikloroetilen buharında temizleme yönteminin üstünlükleri şunlardır.
- Yağ ve gresler için çok iyi bir çözücüdür.
- Çözücünün saf halde buharları parça ile temas ettiğinden kullanım ömrü uzundur.
- Yanıcı değildir.
- Ekonomiktir. Buharları havadan ağırdır ve buhar kayıpları azdır.
- Temizleme tankından çıkan parça sıcak olduğundan tamamen kurudur ve boyanmaya
hazırdır.
- Temizlenecek parçada toz, toprak gibi katı kirlilikler varsa bunların temizlenmesi için
sisteme bir pompa eklenerek çözücü belirli bir basınçta parça üzerine püskürtülebilir