ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Çözücü (Solvent) ile Silme

Yüzeydeki yağları çözerek uzaklaştırmak için uygun bir çözücü ile yüzeyin püskürtme, fırça yada
bez, daldırma yöntemleriyle yıkanmasıdır.
Çözücünün kirlenmesi nedeniyle kullanım süresinin kısa olması, yangın ve sağlık tehlikeleri gibi
zayıf yönleri olmakla birlikte uygulama kolaylığından ötürü yaygın olarak kullanılır.
Metal yüzeyinde bulunan yağ, gres vb. solvent içinde çözünebilen yabancı maddeler herhangi bir
solvent ile yıkanarak veya solvent içine daldırılarak temizlenir.
Ancak temizlik için kullanılan solvent kısa sürede kirlenir. Bu nedenle metal yüzeylerinin solvent ile
ıslatılmış bir üstüpü yada bezle silinmesi daha uygundur. Bu durumda bile solvent buharlaşması
sonucu metal yüzeyinde ince bir yağ filmi kalabilir. Son olarak metal yüzeyinin, solvent ile
yıkanması gerekebilir.

Bu yöntemle yağlar ve kirler temizlenmekle beraber pasların ve yüzeye sağlamca yapışmış
inorganik maddelerin giderilmesi mümkün olmaz.
Makinalı Aletler ile Temizleme:
Elektrikle yada hava ile çalışan tel fırça, taş (disk), zımpara gibi aletler kullanılarak metal yüzeyinde
bulunan eski boya kalıntıları, kaynak çapakları ve pas tabakası kazınarak giderilir.
Makina ile çalışmış olmasına rağmen bu yöntemle yüzey
temizliği oldukça güçtür. Ancak küçük yüzeyler ve
onarım için bu yöntem kullanılır. Hızlı yüzey temizliği için
en iyisi kum püskürtme yöntemidir.
Kum püskürtme yönteminin uygulanmasının mümkün
olmadığı koşullarda yada kum püskürtmenin çevre için
zararlı etkilerinden kurtulmak için makinalı el aletleri
kullanılması yoluna gidilir.