ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Metal Yüzey Koruma İşlemleri

Hazırlık-Temizleme-Uygulama

Bir boyanın boyandığı yüzeyi tam ve gerektiği gibi dış etkenlere karşı koruyabilmesi için yüzeye mümkün olduğunca iyi yapışması gerekir. Bu nedenle
boyanın iyi yapışabilmesi için yüzeyin tam ve gerektiği gibi hazırlanıp temizlenmesi ve
uygun yöntemle uygulanması gerekmektedir