ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Boyama Ön Hazırlıkları-1

Bu sistemlerdeki ana zeminler; sac, döküm, çelik ve benzeri metal yüzeylerdir. Boyanacak bu yüzeyler uygun şekilde temizlenmezse ve boya uygulaması doğru yapılmazsa beklenen özellikler elde edilmeyecektir.
Bir boyanın boyandığı yüzeyi tam ve gerektiği gibi dış etkenlere karşı koruyabilmesi için yüzeye mümkün olduğunca iyi yapışması gerekir.
Bu nedenle boyanın iyi yapışabilmesi için yüzeyin tam ve gerektiği gibi temizlenip hazırlanması kaçınılmazdır. Yoksa, başlangıçta ileride çıkacak olumsuz sonuçlara ortam hazırlanmış olur.
Boya ile zemin arasında, boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek yağ, gres, toz, kir,
pas gibi her türlü yabancı madde boyadan beklenen yapışma, sertlik, parlaklık, direnç özelliklerini
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle boyama öncesinde yüzeylerdeki bu tip
kalıntılar mutlaka uygun bir yöntemle temizlenmeli ve yüzey boyamaya uygun hazırlanmalıdır.
Testler göstermiştir ki, iyi bir pas alma işlemi yerine pas dönüştürücü yada passifize edici
yüzey kaplama malzemeleri kullanımı ileride korozyona karşı yetersiz kaldıkları ortaya çıkmıştır.
Metal yüzeyler, uygun mekanik işlemlerle temizlenebilir. Yüzeydeki paslar ve kabuklar en
iyi yöntem olan kumlama işlemiyle temizlenir. Kumlama olanağı yoksa en azından yüzeydeki
paslar, elle bir tel fırça yardımıyla kabartılıp daha sonra kıl fırça yada bir bezle silinir.
Ardından solventle yıkanır.
Üzerine yeniden boyama yapılacak eski boyalı yüzeylerde boya hala yüzeye iyi yapışmış
ve bozulmamış durumdaysa yüzey solventle temizlenerek üzerine yeni boya uygulanabilir.
Eski boya iyi değilse ve bozuk, kalkık yerleri varsa tümüyle kazınmalıdır. Yeni boyanacak
yüzey servise girdiğinde kimyasallarla yada suyla temasta olacaksa eski boyalı yüzey baştanbaşa
zımparalanmalıdır. Zımparalanmış yüzey yeni boya için daha iyi mekanik özellik
sağlar ve yüzeye daha iyi yapışmasına yardımcı olur.