ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Pistole ile Uygulama

Başarılı bir boya uygulama işlemi için dikkate alınacak birçok etken vardır.
- Boyanacak yüzey, gerektiği gibi hazırlanmış ve temizlenmiş olmalıdır.
- Boya düzgün uygulama viskozitesinde olmalı ve yapılacak uygulama yöntemine uygun olarak yapısındaki
solventin buharlaşma hızı da buna uygun olmalıdır.
- Gerekli film kalınlığında üniform bir uygulama yapılmalıdır.
- Son olarak, boyanan parça kontrollu sıcaklık koşulları altında tipine göre
fırında yada tozdan uzak bir şekilde havada tutulmalıdır.

Ençok kullanılan boya uygulama yöntemleri şunlardır.
1. Püskürtme yöntemi
2. Daldırma yöntemi
3. Fırçayla uygulama yöntemi
Boya çeşitli yöntemler ile uygulanabilir. Hangi yöntemin seçileceği başta
boya cinsi olmak üzere ortam koşullarına bağlıdır. Her yöntemin avantaj ve
dezavantajları vardır. Bunlar özetle aşağıda verilmektedir.

Püskürtmeyle (tabanca ile) uygulama yöntemi:
1. Püskürtmeyle uygulama yöntemi, basit ve çabuk bir yöntemdir. Bu yöntem sanayi boyalarında büyük
ölçüde kullanılır.
2. Püskürtmeyle uygulama yönteminde fırça izi problemi yoktur fakat buna karşılık “orange peelportakallanma”
olarak bilinen yüzey pürüzlüğü yada düzgün yüzey oluşmama problemi ortaya çıkar.
Portakallanmanın nedeni
- Boyanın normal viskozitesinin üzerinde olması
- Boyadaki hızlı buharlaşan solvent kombinasyonu
- Boyanacak parçayla pistole arasındaki açıklığın çok fazla olması portakallanmaya yol açabilir.
oluşabilir.
3. Portakallanmayı engellemek için bu üç faktörü düzenlemek gerekir.
4. Elle uygulanan püskürtmeyle yönteminde aynı film kalınlığında uygulama yapmak zordur. Bunun
için otomatik püskürtme makinaları kullanılabilir.
5. Püskürtme yöntemi ile hem fırçadan, hem de rulodan daha düzgün bir boya filmi elde edilebilir. Biri
havalı öteki havasız olmak üzere iki tip püskürtme yöntemi vardır.
6. Havalı püskürtme ile boya uygulanması : Basınçlı hava kullanılarak boya bir tabanca ile metal yüzeyine
toz halinde püskürtülür. Böylece istenilen kalınlıkta çok düzgün bir film tabakası elde edilir.
Ancak bu işlem sırasında % 30-40'a varan oranlarda boya kaybı meydana gelir. Bu kayıp rüzgara ve
boyanmakta olan metalin şekline ve biçimine göre değişir.
7. Havasız püskürtme ile boya uygulanması: Çok yüksek bir basınç ile yalnız boya malzemesi ince bir
delikten püskürtülür. Böylece boya tanecikleri çok küçük parçacıklar halinde metal yüzeyine yapışır.
Bu yöntemle kısa sürede kalın bir film tabakası elde edilebilir. Ancak uygulama yetenekli bir işçi tarafından
yapılmalıdır. Aksi halde boya tabakası kalınIığı yer yer değişebiIir. Buna karşılık havasız tabanca
ile boya uygulanmasının şu avantajları vardır.
- Boya yüzeye basınçla püskürtülmüş olduğundan daha iyi yapışır.
- Daha kalın bir boya tabakası bir kat halinde uygulanabilir.
- İnceltmeye gerek duyulmadan daha viskoziteli boyalar bu yöntem ile kolaylıkla uygulanabilir