ENDÜSTRİYEL VE SANAYİ BOYALARI

Endüstriyel ve Sanayi Boyaları/Yüzey Hazırlama / Metal Yüzey Temizleme Yöntemleri

Boyama öncesi metal yüzeyler aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile temizlenebilir. Temizleme
yöntemi yüzeyin özelliklerine ve isteklere göre seçilebilir.
En basit temizleme yöntemi olan solventle silme yönteminde kesinlikle benzin ve benzeri yakıtlar
kullanılmamalıdır. Zira bu tip yakıtlarda bulunan yağ ve kükürt türevleri boyanın yüzey
adhezyonunu düşürür. Yüzey temizliği aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır.