YÜZEY KİMYASAL İŞLEMLERİ

Yüzey Kimyasal İşlemleri - Ürünler / Mangan Fosfat Kaplama

Mangan fosfat kaplama genelde silah ve otomotiv sektöründe yağlı ortamda çalışan metal parçaların kaplama işleminde kullanılır. Fosfat kaplama rengi siyaha yakın bir renktir. Mangan fosfat işlemi yüksek sıcaklıkta yapılır ve öncesinde mangan aktivasyonu ile birlikte kullanılır. Mangan fosfat kaplanan parçalar daha sonra koruyucu yağ banyosuna girer. Koruyucu yağ hem metal parçaları korozyona karşı korur hem de yağın uzun süre bünyesin de bulunmasını sağlar. Kalın çinko fosfat kaplama ya göre kaplama kalınlığı düşüktür. Yağı daha uzun süre bünyesinde tutar ve parçaların rahat çalışmasını sağlar. Bu nedenle de mangan fosfatlanan parçaların aşınması minimuma iner.

PHORYL M 70 - Mangan Fosfat Kaplama

PHORYL M 70 daldırma mangan fosfat banyolarında kullanılan sıvı bir kimyasaldır. Tek komponentli bir üründür ve kullanımı oldukça kolaydır. Mangan fosfat kaplama öncesi mutlaka aktivasyon kullanılmalıdır. Aktivasyon mangan fosfat kristallerinin ince ve homojen olması sağlar. Mangan fosfatlama işlemi bittikten sonra parçalar durulanır ve ardından koruyucu yağa girer. Metal parçaların üzerinde oluşan mangan fosfat kaplama miktarı 15-20 gr/m2 dir. Fosfat kaplama banyosunun sıcaklığı 75-85 °C olmalıdır. Mangan fosfat banyosundaki toplam asit ve sıcaklığa bağlı olarak işlem süresi 5-15 dakika arasında değişir.  PHORYL M 70  demir, çelik ve döküm parçalar için kullanılabilir.

 

PHORYL ACT 35 - Aktivasyon

Mangan fosfat banyolarının hemen öncesinde kullanılır. Fosfat kaplamanın ince ve düzenli olmasını sağlayan, hafif alkali özellikte toz bir üründür. Suda tamamen çözünmediğinden banyo sürekli karıştırılarak homojen bir dağılım sağlanması gerekir. Aksi halde ürün dibe çöker ve işlevsiz kalır. Kullanım konsantrasyonu %0,1 - 0,3 aralığındadır. Ortam sıcaklığında 1 dk. işlem süresi yeterli olur. Banyo kontrolü pH a bakılarak yapılır. pH 8 - 10 aralığının dışına çıktığında ekleme yapılmalı ya da banyo tekrardan kurulmalıdır.

 

PHORYL M 20 - Mangan Fosfat Kaplama

PHORYL M 20 daldırma mangan fosfat banyolarında kullanılan sıvı bir üründür. Metal parça üzerinde ince bir kaplama oluşturur. Metal parçalar mangan fosfat banyosuna girmeden önce mutlaka aktivasyon banyosundan geçirilmelidir. Mangan fosfat kristallerinin ince ve homojen olması için aktivasyon banyosuna girmesi şarttır. Mangan fosfatlama işlemi yapıldıktan sonra parçalar durulanır ve ardından koruyucu yağ banyosuna girer. Metal parçalar üzerinde oluşan mangan fosfat kaplama ağırlığı 10-20 gr/m2 dir. Fosfat kaplama banyosunun sıcaklığı 90-95 °C gibi yüksek bir sıcaklıktır. Mangan fosfat banyosundaki toplam asit ve sıcaklığa bağlı olarak işlem süresi 5-15 dakika arasında değişir.  PHORYL M 20  demir, çelik ve döküm parçalar için kullanılabilir.

 

PHORYL TONER - Serbest Asit Ayarlayıcı

Mangan fosfatlama banyolarında önemli parametreler toplam asit, serbest asit, sıcaklık ve süredir. Mangan fosfat banyosundaki bu parametreler istenilen değerlerin dışına çıkarsa kaplama işlemi sağlıklı olmaz. Mangan fosfat banyosunda toplam asit ve serbest asit arasında bir oran vardır. Zamanla asit veya alkalite taşınması sonucu serbest asit istenilen seviyenin dışına çıkabilir. PHORYL TONER çalışma banyosuna eklenerek serbest asit düşürülür.