YÜZEY KİMYASAL İŞLEMLERİ

Yüzey Kimyasal İşlemleri - Ürünler / Asit İnhibitörü

Asit inhibitörü asit banyolarında kullanılan ve asidin daha uzun süreli kullanılmasını sağlayan kimyasaldır. Üzerinde pas ve tufal bulunan metal parçalar asit banyolarında aşındırılarak pas ve tufal dan temizlenir. Bu işlem sırasında sürekli olarak asit tarafından metal parçalar aşınır. Pas ve tufal temizlendikten sonra metal parçalar üzerinde aşınma işlemi yine aynı hızla sürerse asidin ömrü kısalmış olur. Asit inhibitörü pas ve tufalı temizledikten sonra asidin hızını yavaşlatarak asit ömrünün uzamasını sağlar. 

 
 
INCIT 41 - Hidroklorik Asit İnhibitörü

Hidroklorik Asit banyolarında ortam sıcaklığında metalin aşınmasını önlemek amacı ile kullanılan bir üründür. Banyoda kullanılan tuz ruhu miktarının, %0,1-0,3 ü gibi düşük konsantrasyonda kullanılır. Pas ve tufal sökme süresi asidin konsantrasyonu ile ters orantılıdır. Yani banyodaki hidroklorik asit miktarı ne kadar yüksek ise pas sökme işlemi de o kadar kısa sürecektir. Metal üzerindeki pas ve tufal söküldüğünde asit inhibitörü asidin hızını azaltacak ve metalin aşınmasını en aza indirecektir.

 

INCIT 51 - Asit İnhibitörü

INCIT 51, Fosforik Asit, Sülfürik Asit, Hidroklorik Asit, ve Nitrik Asit Banyolarında ortam sıcaklığında metalin aşınmasını önlemek amacıyla kullanılan bir üründür. Banyoda kullanılan asit miktarının % 0,1 - 0,3 ü arası konsantrasyonlarda kullanılır. Pas ve tufal süküm süresi asidin kullanım konsantrasyonu ile ters orantılıdır. Metal yüzey üzerindeki pas ve tufal temizlendiğinde asidin metali aşındırması inhibitör kullanımıyla engellenmiş olur.

 

CLEANOL E 200 - Gaz Kesici

Asitle temizleme banyolarında kullanılan ve yüzey aktif madde karışımlarından oluşan etkili bir gaz inhibitörüdür. Özellikle yüksek konsantrasyonlu Hidroklorik Asit banyolarındaki gaz çıkışını en aza indirir. Asit banyonunun üzerinde köpük tabakası oluşturarak çalışma ortamına gaz salınımını önler. Kullanım konsantrasyonu, konsantre asit miktarının % 1 - 2 si aralığındadır.